त्रिपुरा येथे सापडलेल्या या रहस्यमय शिल्पाकृतींनी संशोधकही भारावून गेलेत!

या मागचं गूढ काय हे पुरातत्व संशोधक अनेक वर्षांपासून शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Read more