आठवी नापास असूनही तो आज कोट्यवधी रुपयांच्या कंपनीचा मालक आहे!

एवढ्या कमी वयामध्येच तो रिलायन्स,अमूल, एव्हॉन सायकल आणि इतर अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांना सुरक्षितता प्रदान करण्याचे काम करतो.

Read more