तोरणा किल्ला प्रेमी युगुला बरोबर चढताना : “बेबी”, मी आणि तोरणा!

चढाई सुरु केली आणि कासवपेक्षाही मंद गतीनं चालणाऱ्या या दोघांना वर कधी पोचवणार या चिंतेत मी पडलो.

Read more