“परदेशातील काळा पैसा” – स्विस बँकांमध्येच का ठेवला जातो? समजून घ्या

जसे आपल्या इथे बँकेमध्ये खातेसुरु करण्यासाठी काही अटी आणि निकष ठेवलेले असतात तसे स्विस बँकांचे देखील काही अटी आणि निकष आहेत.

Read more