ह्या ६ भारतीयांमधील विविध अफाट क्षमता अचंभित करणाऱ्या आहेत

9 वर्षांच्या नंदनाला ऑटिस्टिक स्पॅक्ट्रम डिसॉर्डर नावाची व्याधी आहे. या व्याधीतील लोक एकाजागी लक्षं केंद्रीत करू शकत नाहीत.

Read more