सीतेवरील अन्याय, शंबुकाचा शिरच्छेद आणि श्री रामांचं देवत्व

आमच्या श्रीरामांचं देवत्व त्यांच्या अंगभूत सद्गुणांमुळे आहे. समानतेची काळजी असणाऱ्यांनी एवढं ध्यानात धरलं तरी पुरे.

Read more