शस्त्र उद्योगांच्या नफेखोरीपोटी अमेरिकेचा सीरियावर हल्ला?

ह्या “इंडस्ट्री”चा मानवतेला किती मोठा धोका आहे हेच आपल्याला ह्या घटनांवरून लक्षात येतं!

Read more

आपल्यासमोर ५ लाख लोक मारले गेलेत, पण आपण तिकडे बघायला तयार नाही

ज्यांनी जीव गमावले त्यांना न्याय मिळायचा राहिला पण जे जगत आहेत त्यांच्या जगण्याच्या हक्काचं कुणी बोलणार आहे का?

Read more