ह्या गोड नटीने २ कोटींची जाहिरात नाकारली आहे- ज्याचं आपण सर्वांनीच कौतुक करायला हवं!

समाजाने सुद्धा आता रंगाला प्राधान्य देण्याचे सोडून माणसाच्या स्वभावाला व गुणांना प्राधान्य दिले पाहिजे तेव्हाच समाजात चांगला बदल घडून येईल.

Read more