‘सहारा’ वाळवंटातही तग धरून राहणारी ही अजब जमात आज अरबांच्या टाचेखाली चिरडली जातेय!

ज्या लहान मुलांना बर्बर नावे दिली होती त्यांची नावे जबरदस्तीने बदलून अरेबिक करण्यात आली.

Read more

जिथे कुणीही जिवंत राहू शकत नाही त्या सहारा वाळवंटात तग धरून राहणाऱ्या बर्बर जमातीविषयी जाणून घ्या

त्यांच्या अरब शेजाऱ्यांकडून त्यांच्यावर सतत दबाव टाकला जात आहे. परंतु हे लोक मात्र आपली संस्कृती व भाषा जपण्यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहेत.

Read more

जर ह्या गोष्टी घडल्या नसत्या, तर सहारा वाळवंट कधीही ‘उजाड’ झाले नसते!

उष्ण कटीबंधाच्या प्रदेशामध्ये थंड वातावरण असलेल्या प्रदेशापेक्षा कमी ढग जमा होतात, कमी ढग म्हणजे कमी पाऊस, असेच काहीसे सहारामध्ये घडले आहे.

Read more