प्लास्टिक बंदचा विचार ‘भल्याचा’ की ‘भलतंच काहीतरी’ होण्याचा? कल्पनेपलीकडील शक्यता!

प्लास्टिक गायबच झालं तर किती स्तरांवर आणि किती छोट्या गोष्टींपासून मोठमोठ्या गोष्टींवर त्याचे परिणाम होतील हे आपल्या लक्षात येईल.

Read more
error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?