नोटेवर गांधीजींचाच फोटो का बरं? – अनेकांच्या मनात असणाऱ्या प्रश्नाचं परखड उत्तर

नवीन बदलानुसार अशोकस्तंभाला डाव्या बाजूच्या खालच्या बाजूला छापण्यात आले आले आणि अशोकस्तंभाच्या जागी गांधीजींचे छायाचित्र छापण्यात आले.

Read more

आता डीएसके यांना फासावर चढवायला हवे?

ज्याचा दोष असेल त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा होऊ द्या. पण त्याच्यातील उद्योजकतेची वृत्ती मारू नका.

Read more