तुम्हाला माहिती आहे का मालिकांना डेली सोप्स का म्हणतात?

१९३३ साली P&G कंपनीने Ma Perkins नावाच्या रेडियो शो ला स्पॉन्सर करत स्वत:च्या Oxydol नावाच्या सोपची (साबणाची) जाहिरात केली.

Read more