“…हो…माणसाच्या स्पर्शाने सुद्धा जीव जातो…मी अनुभवलंय…”

मी मात्र गुलाबी रंग फासायला निघालो आयुष्याला. आणि आयुष्याचं चित्र बरबाद करून टाकलं. तू असं करू नकोस.

Read more