औषध एक्सपायर होणं म्हणजे नेमकं काय? ते फेकून देणं आवश्यक आहे का? सत्य वाचा!

एका औषधाचे वेगवेगळ्या मार्गाने degradation होऊ शकते आणि त्यामुळे एकाच वेळी त्याची वेगवेगळी reaction products बनू शकतात.

Read more