“मलाच डास जास्त का चावतात?” या प्रश्नाचं विज्ञानाने दिलेलं रंजक उत्तर

आपल्या त्वचेवर असलेले बॅक्टेरिया देखील डास चावण्याच एक मोठ कारण आहे.

Read more

डास चावल्यानंतर गुदी होऊन खाज येते – त्यावर घरघुती उपाय!

डास चावल्यानंतर हमखास होणारी गोष्ट म्हणजे त्या जागेवर फोड येऊन खाज सुटते.

Read more