चंद्रावरील मातीच्या मालकी हक्कावरून या बाईंनी थेट ‘नासा’ला कोर्टात खेचलंय!

ती जेंव्हा या वस्तू विकण्यासाठी ग्राहकाला भेटण्यासाठी जात होती त्याचवेळी नासाने स्टिंग ऑपरेशन करून या वस्तू जप्त केल्या होत्या.

Read more