मृत्यूच्या समीप असणाऱ्या ‘अनाथ’ लेकरांना सांभाळणारा हा माणूस नव्हे, जणू “देवदूतच”

त्यांना ह्यासाठी सरकारकडून जो आर्थिक मोबदला मिळतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त माया ते ह्या मुलांवर करतात आणि स्वतःच्या बाळाप्रमाणे ते ह्या लेकरांना सांभाळतात!

Read more
error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?