प्रभू येशूचा जन्म आणि मृत्यू : आजही बुचकळ्यात टाकणारं रहस्य !

ख्रिस्तवर्ष २ ऱ्या शतकामध्ये बिशप इरेनेयस सांगतात की मी जेव्हा धर्माची शिकवण घेत होतो तेव्हा प्रभू येशू जवळपास ५० वर्षांचे होते.

Read more