इंटरनेटवरील “कुकी” फाईल्स काय असतात? त्याने काय होतं? कोणती काळजी घ्यावी? समजून घ्या

आपल्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपमध्ये अनेक फाईल्स असतात. त्यात कुकीज फाईल्स सुद्धा असतात.

Read more