प्लास्टिक बंदचा विचार ‘भल्याचा’ की ‘भलतंच काहीतरी’ होण्याचा? कल्पनेपलीकडील शक्यता!

प्लास्टिक गायबच झालं तर किती स्तरांवर आणि किती छोट्या गोष्टींपासून मोठमोठ्या गोष्टींवर त्याचे परिणाम होतील हे आपल्या लक्षात येईल.

Read more

घरोघरी तसेच उद्योगक्षेत्रात अत्यंत उपयोगी असलेल्या ‘रबर’ चा शोध कसा लागला? वाचा

रबरा सारखी वस्तू इतका प्रवास करून आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे हे फार कमी जणांना माहीत असेल. ‘गरज ही शोधाची जननी असते’ ते अगदी बरोबर आहे.

Read more
error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?