विष्णूद्वेषामुळे पडलं भारतातील या ठिकाणाचं नाव

राग, द्वेष आणि लोभ हे मानवाचे शत्रू आहेत हे आपल्या पुराणांत लिहिलेले आहे

Read more