वाघाचा जबडा हातांनी फाडणारा, शत्रूच्या छातीत ‘धडकी’ भरवणारा, प्रचंड साहसी योद्धा

बलदंड शरीर यष्टीअसलेला हा योद्धा, दोन तलवारी हातात घेऊन लढायचा, त्याच्या बेभान झालेल्या तलवारीच्या एका फटकाऱ्यात अनेक शत्रू सैनिक गारद व्हायचे.

Read more
error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?