२०२२ मध्ये भारतातील माणसांना अंतराळात पाठवण्याची तयारी करतेय एक भारतीय महिला!

२०२२ साली हे मानवासहित यान अंतराळात पाठवण्याची जबाबदारी  मोदींनी एका महिलेला दिलेली आहे.

Read more