का तोडली होती श्रीकृष्णाने त्याची प्राणप्रिय बासरी ! एका निस्सीम प्रेम कथेचा अंत !

श्रीकृष्णाचे अजूनही आपल्यावर पूर्वी इतकेच प्रेम आहे हे पाहून राधा कृतार्थ झाली.

Read more