श्री रामने का दिला आपल्या प्रिय लक्ष्मणाला मृत्यु दंड? जाणून घ्या

लक्ष्मणाला कळेना रामाच्या आज्ञेच पालन करायचे की, त्यांना दुर्वासा ऋषींच्या श्रापापासून वाचवायचे.

Read more

प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनी आपले अवतार कार्य कसे संपवले? रामायणाचा शेवट कसा झाला?

प्रभू रामाचा शेवट कसा झाला याबद्दलचे वर्णन वाल्मिकीरचित रामायणामध्ये नाहीतर पद्म पुराणामध्ये मिळते.

Read more