डीझेल वर चालणारे रेल्वे इंजिन कधीच बंद केले जात नाही! का? समजून घ्या..

डीझेल इंजिनवाल्या गाड्या सांभाळणे हे तसे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे खर्चिक आणि जिकीरीचे काम आहे.

Read more