इस्त्राईलच्या या ‘मृत समुद्रात’ कुणीच माणूस बुडत नाही! जाणून घ्या या मागचं रहस्य!

असं म्हणतात की क्लिओपात्रा देखील या समुद्रातील पाण्याचा वापर आपले सौंदर्य वाढविण्यासाठी करत असे.

Read more