अस्पृश्यांमध्ये संघर्षाचे स्फुल्लिंग चेतवणारा, बाबासाहेबांच्या संयमाचा परिचय करून देणारा सत्याग्रह

स्पृश्य अस्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता निर्माण व्हावी असा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच बोलून दाखवत.

Read more