कावळे मनुष्याइतकेच स्मार्ट असतात – कधीकधी, मनुष्यापेक्षा जास्तसुद्धा!

अजून काही काळानंतर दाराबाहेर लटकलेल्या पिंजर्‍यात कावळा दिसला तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

Read more