शाह शरीफ दर्गा आणि महाराजांचे पराक्रमी भोसले घराणे यांचा परस्परांशी नेमका सबंध काय?

सध्याच्या पिढीला माहित नसेल पण इतिहासामध्ये ‘भातवाडीच युद्ध’ म्हणून एक लढाई प्रसिद्ध आहे.

Read more