भारताचा पहिला, अस्सल “ठग” – ज्याने भारताला “इंटेलिजन्स ब्युरो” सुरु करायला भाग पाडले

ठग प्रमुख बेहरामचा पिवळा रुमाल ईंग्लंडमधे त्याच्या वंशजांकडे अजूनही आहे असे म्हणतात.

Read more