केवळ २१ शीख सैनिक विरुद्ध हजारो शत्रू : इतिहासातील सर्वोत्तम युद्धांपैकी एक!

आजपासून ११९ वर्षांपूर्वी केवळ २१ शीख योद्ध्यांनी आपली अमर पराक्रम गाथा रचून त्यांच्या गावाला जागतिक इतिहासामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त करून दिले.

Read more